MAESTRO DELIVERY
Politica de confidentialitate a datelor Pizzeria Maestro

Politica de confidentialitate

1. INTRODUCERE
Merak Advertising S.R.L se angajează să protejeze datele cu caracter personal furnizate de persoanele cu care colaborează.

Pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt în siguranță, comunicăm în mod regulat politica de protecție a datelor cu caracter personal precum și instrucțiunile de lucru referitoare la acest aspect, tuturor clienților Merak Advertising S.R.L și urmărim aplicarea cu strictețe a măsurilor de protecție a vieții private în cadrul organizației.

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct sau indirect organizației noastre, precum și modul de utilizare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor.

Dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, nu sunt acceptabili pentru dvs., aveți posibilitatea de a ne comunica acest lucru și eventual puteți solicita detalii sau explicit, ștergerea datelor dvs., prin trimiterea mesajului la adresa de e-mail dpo@pizzeriamaestro.ro.

2. INFORMAȚII PERSONALE COLECTATE
Merak Advertising S.R.L oferă servicii de livrare la domiciliu iar in acest scop colectează și prelucrează date cu caracter personal primite direct de la persoana vizata

Merak Advertising S.R.L tratează datele cu caracter personal într-o manieră compatibilă cu cerințele Directivei UE 95/46 și cu cele ale Regulamentului 679/2016.

Merak Advertising S.R.L nu solicita și nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale ci doar date non-sensibile necesare și relevante pentru furnizarea serviciilor, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere legal.

Datele considerate sensibile/cu caracter special ar putea fi, dar nu se limitează la, informații referitoare la rasă sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sănătate, preferințe sexuale sau cazier judiciar.

Datele colectate și prelucrate de noi includ date cu caracter personal, cum ar fi: nume , prenume, adresa de livrare/domiciliu, e-mail, telefon.

Temeiul legal de prelucrare a datelor menționate, de către Merak Advertising S.R.L îl reprezintă, după caz, îndeplinirea obligațiilor legale, interesul legitim sau consimțământul.

3. UTILIZAREA ȘI COMUNICARE INFORMAȚIILOR PERSONALE
Merak Advertising S.R.L, in scopul furnizării serviciilor poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi care asigura un nivel similar de protejare a datelor cu caracter personal, cu cel prezentat în cadrul acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, pe baza acordurilor semnate cu aceștia.

Nu furnizăm informații personale referitoare la clienții noștii cu excepția cazului când aceștia ne-au autorizat, prin acordarea consimțământului explicit, să facem acest lucru.

Moduri în care utilizam și/sau comunicam datele dvs. cu caracter personal :

Merak Advertising S.R.L poate utiliza informațiile personale colectate pentru furnizarea, facturarea și plata serviciilor prestate, actualizarea datelor, evaluări, răspunsuri la cereri, contacte telefonice, comunicări comerciale;
Informațiile primite de Merak Advertising S.R.L de la clienții noștri, inclusiv datele de contact, sunt colectate, păstrate și utilizate, la nivelul de protecție necesar.

Informațiile personale colectate de către Merak Advertising S.R.L sunt utilizate numai în scopurile prezentate.

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

Dreptul de acces – aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs.
Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete
Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.
Dreptul la restricționarea prelucrării – dacă există anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.
Dreptul la portabilitate – aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații.
Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct.
Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv profilarea – aveți, de asemenea, dreptul de a nu fi supus efectelor juridice ale prelucrării automate sau profilării.
Merak Advertising S.R.L, la cererea dvs., vă poate confirma daca și ce informații deține despre dvs. precum și modul în care acestea sunt procesate.

În cazul în care Merak Advertising S.R.L refuză o cerere a dvs., de exemplu, în baza dreptului de acces, vă vom oferi explicația acestei decizii, pe care la rândul sau aveți dreptul să o contestați în mod legal.

Merak Advertising S.R.L nu transfera informațiile dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Dacă în orice moment decidem să folosim datele personale într-o manieră diferită de cea declarată în momentul în care a fost colectată, vom face acest lucru public, vă vom anunța și vă vom oferi posibilitatea de a alege dacă putem sa folosim sau nu informațiile dvs. în acest mod diferit.

In cazul in care Merak Advertising S.R.L este obligat de un act normativ (lege, statut, regulament, decizie) ordonanța sau hotărârea judecătorească să comunice date cu caracter personal, conformarea va fi îndeplinita fără informarea sau acordul persoanei vizate

4. SECURITATEA INFORMAȚIILOR
Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a datelor, implementam masuri de securitate fizică, IT și organizaționale rezonabile si adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le colectam/stocam/prelucram.

In vederea îmbunătățirii masurilor prezentate in actuala Politica de protecție a datelor cu caracter personal, vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că datele sunt corecte, complete, actuale și relevante pentru utilizarea dorită iar modificările ce vor surveni vor fi descrise in versiunea actualizata

Merak Advertising S.R.L va testa si revizui periodic eficienta masurilor pentru a proteja datele față de riscurile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau ștergere/distrugere fără drept.

Furnizarea de informații personale de către dvs. este în întregime voluntară și aveți dreptul să nu furnizați informații personale.

Dacă aveți nevoie de asistență pentru accesarea, actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor personale sau dacă nu mai doriți serviciile noastre, puteți trimite oricând o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: dpo@pizzeriamaestro.ro.

5. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Merak Advertising S.R.L își rezervă dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor cu caracter personal oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative acestea se vor reflecta in timp util in versiunea actualizata a acestui document.

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat privind cea mai noua versiune a acestui document.

6. DURATA STOCĂRII/PRELUCRĂRII
Durata stocării/prelucrării datelor cu caracter personal este de 3 ani de la ultima comanda.

7. CLARIFICĂRI
Pentru orice detalii, întrebări, clarificări, cu privire la informațiile dvs. personale, așteptam solicitările dvs. la adresa de e-mail dpo@pizzeriamaestro.ro

Data ultimei revizuiri: 21.05.2018.

Maestro Radio
X