Regulament

generic

Regulamentul Campaniei: ”Stand Up Maestro!”

Art. 1 – Organizatorul si Regulamentul
(1) Promotia este organizata si desfasurata de catre Merak Advertising S.R.L. persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Dambovita sub nr. J15/1060/2007, Cod de Identificare Fiscală 22268404, cu sediul social în mun. Targoviste, Str. Lt. Stancu Ion nr. 21, Jud Dambovita;
(2) Participanţii la promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al promotiei “Stand Up Maestro!” (denumit în continuare „Regulamentul”);
(3) Regulamentul se pune la dispozitia oricărei persoane interesate, in mod gratuit, in locatiile Maestro participante, precum si pe site-ul nostru www.pizzeriamaestro.ro ;
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, cu minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor;